o firmě | ceník | překlady | tlumočení kontakt     

V oblasti tlumočnických služeb máme vybudované zázemí prověřených tlumočníků, kteří se - podobně jako u překladů - orientují vždy i v daném oboru. Zajišťujeme tlumočení konsekutivní i simultánní.

Jsme schopni zařídit tlumočnické služby pro akce všech rozsahů - ať se jedná o obchodní jednání dvou partnerů až po velké konference.

Na základě Vašich požadavků a potřeb jsme schopni zajistit také potřebné technické vybavení, tj. kabiny pro tlumočníky, sluchátka, mikrofony.

Stejně jako u překladů jsou tlumočníci vázáni naprostou mlčenlivostí o informacích, které se při jednáních dozvědí. Veškeré takové informace jsou považovány za přísně důvěrné.

M E D D E L   s . r . o .
Překladatelská a tlumočnická agentura

Dukelská 12/457
370 01 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 773 584 040
E-mail: meddel@meddel.cz