o firmě | ceník | překlady | tlumočení kontakt     

Překladatelské služby
Základní jazyková skupina
Zvláštní jazykové skupiny
Příplatky
Rychlostní příplatky
Přepis textu
Slevy
Tlumočnické služby

Překladatelské služby

Sazba je uváděna za 1 normostranu (NS) nebo za 1 slovo
(1 NS je definována jako 1.800 znaků)Základní jazyková skupina

I. angličtina, němčina, slovenština
II. francouzština, italština, ruština, ukrajinština, polština

I. z českého do cizího jazyka a naopak 260,- Kč / 1,04 Kč
II. z českého do cizího jazyka a naopak 290,- Kč / 1,16 KčZvláštní jazykové skupiny

1. bulharština, běloruština, holandština, maďarština, portugalština, rumunština, srbština, chorvatština, slovinština, španělština

z českého do cizího jazyka 390,- Kč
z cizího do českého jazyka 390,- Kč


2. dánština, finština, norština, řečtina, švédština, turečtina

z českého do cizího jazyka 790,- Kč
z cizího do českého jazyka 790,- Kč


3. arabština, čínština, japonština, hebrejština, vietnamština
výchozí je rozsah textu v českém jazyce


z českého do cizího jazyka 970,- Kč
z cizího do českého jazyka 970,- Kč


Soudně ověřené překlady, korekce rodilým mluvčím

připojení soudního razítka 70,- Kč/1 NS
korekce textu rodilým mluvčím 150,- Kč/1 NS


Rychlostní příplatky

Uvědomujeme si, že rychlá komunikace je v dnešní době velice důležitá, a proto se snažíme vždy v maximální možné míře vyjít vstříc požadavkům zákazníka a rychlostní příplatky tedy účtujeme jen zcela výjimečně.
Slevy

Při zadání větších překladů poskytuje Meddel s.r.o. následující slevy:
        50-70 normostran 2%
        71-100 normostran 3%
        101 normostran a více 5%

Jako projev našeho zájmu o klienty je Vám vedena "Zákaznická karta", do níž jsou zaznamenány všechny jednotlivé překlady, které zadáváte. Jakmile souhrn Vašich překladů překročí počet 500 normostran, získáváte automaticky slevu ve výši 2% na všechny další zakázky.

Tato sleva samozřejmě nevylučuje slevy uvedené výše - to znamená, že po dosažení této hranice získáte například na překlad v rozsahu přes 101 normostran celkovou slevu 7%.Tlumočnické služby

1 hodina konsekutivního tlumočení 650,- Kč
        - účtována je vždy nejméně polovina pracovního dne (4 hodiny)
- za každou hodinu nad 8 hodin 10% příplatek
1 den tlumočení v zahraničí 7 500,- Kč
objednavatel zajišťuje tlumočníkovi na vlastní náklady stravu (polopenze) a ubytování na standardní úrovni
1 den simultánního tlumočení (dva tlumočníci) 18 000,- Kč
za každou hodinu přesahující 8 hodinovou pracovní dobu je účtováno 1 050,- Kč / 1 hodina / 2 tlumočníci
objednavatel zajišťuje tlumočníkovi na vlastní náklady stravu (polopenze) a ubytování na standardní úrovni
možnost poskytnutí technického zázemí (kabiny, sluchátka, ...)

Pracovní den tlumočníka tvoří 8 hodin včetně všech přestávek a přerušení.
Náklady na dopravu tlumočníka na místo činí 7,- Kč / 1 kmPříplatky
tlumočení v sobotu 50 %
tlumočení v neděli a o svátcích 100 %

Ke všem výše uvedeným cenám je účtováno 21% DPH.
M E D D E L   s . r . o .
Překladatelská a tlumočnická agentura

Dukelská 12/457
370 01 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 773 584 040
E-mail: meddel@meddel.cz