o firmě | ceník | překlady | tlumočení kontakt     

Základní informace
Grafická úprava
Důvěrnost informací
Služby
Shrnutí
Základní informace

Vaše dokumenty jsou zpracovávány s přísnou pečlivostí. Jakmile Váš dokument obdržíme, je posouzen a na základě oboru, kterého se týká, je předán vybranému překladateli, který se na daný obor specializuje. Neklademe důraz "pouze" na jazykovou úroveň, ale přinejmenším ve stejné míře na odbornou úroveň a orientaci překladatele ve vybrané oblasti. V případě trvalejší spolupráce zajišťujeme, aby Vaše dokumenty překládal týž překladatel (nebo překladatelé), a to ze dvou hlavních důvodů:

1. Návaznost Vašich dokumentů mu umožní dokonalejší orientaci ve Vašich specifických potřebách a procesech, díky čemuž bude zaručeno i přesné vyznění daného textu,

2. Zajišťujeme tím jednotnost používané odborné terminologie, která se i v rámci jednoho oboru může podstatně lišit. Vaše dokumenty jsou tak kompaktnější a nedochází k nedorozuměním, která mohou být způsobena odlišným použitím odborných výrazů, pokud jsou překlady zpracovávány z více zdrojů. To je samozřejmě zajištěno také použitím CAT nástrojů.

Grafická úprava

Grafická úprava dokumentů je samozřejmostí - rádi vyjdeme vstříc Vašim požadavkům a výsledný dokument bude po grafické stránce naprosto shodný s originálem.

Díky spolupráci s grafickým studiem jsme také schopni komplexně zpracovat prezentační materiály Vaší společnosti, jako jsou prospekty, katalogy, výroční zprávy, nebo Vaše prezentace na Internetu.

Důvěrnost informací

Veškeré informace, které nám ve Vašich dokumentech poskytnete, jsou považovány za přísně důvěrné. Na ochranu Vašich informací je kladen velký důraz a jsou učiněna příslušná opatření.

Služby

  • Při své práci využíváme CAT nástroje. Svým klientům nabízíme ZDARMA vypracování klientského slovníku odborných výrazů. Jeho účelem je pevně ujednotit opakovaně používanou terminologii, kterou je klient zvyklý ve svém oboru používat.

  • Uvědomujeme si, že rychlá komunikace je v dnešní době velice důležitá, a proto se snažíme vždy v maximální možné míře vyjít vstříc požadavkům zákazníka a rychlostní příplatky tedy účtujeme jen zcela výjimečně.

  • Samozřejmě zajišťujeme soudní ověření přeložených dokumentů z jednotlivých jazyků.

  • U překladů určených pro tisk se často požaduje korekce textu rodilým mluvčím. Pro tyto účely máme rovněž vytvořené kvalitní zázemí.

  • Každý klient má od první objednávky vedenu Zákaznickou kartu, kde se evidují veškeré překlady, které zadal. Jakmile objem překladů překročí hranici 300 normostran, získává klient automaticky slevu 2% na veškeré další zakázky. Tato sleva je kumulativní s jednorázovými množstevními slevami, které poskytujeme na objemnější překlady, jak jsou rozepsány v ceníku, tj. při zadání překladu nad 100 normostran při překročené uvedené hranici, činí celková sleva automaticky 7%.

Shrnutí

Vynakládáme veškeré úsilí, aby Vaše dokumenty byly zpracovány na nejvyšší úrovni po všech stránkách. Naším cílem je zajistit Vaši spokojenost a usnadnit Vám komunikaci se zahraničními partnery tak, abyste se mohli plně věnovat náplni své činnosti. Věříme, že s našimi službami budete spokojeni.

M E D D E L   s . r . o .
Překladatelská a tlumočnická agentura

Dukelská 12/457
370 01 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 773 584 040
E-mail: meddel@meddel.cz